Στο Έναυσμα θεωρούμε ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση μας κάνει καλύτερους. Για αυτό έχουμε δημιουργήσει εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε επαγγελματίες ειδικής αγωγής και ψυχικής υγείας.