Η συμβουλευτική οικογένειας έχει ως στόχο:

  • ...να βοηθήσει το ζευγάρι στις διαπροσωπικές του σχέσεις
  • ...να στηρίξει συναισθηματικά τον κάθε γονέα στην αντιμετώπιση της καθημερινότητας του
  • ...να βοηθήσει τον γονέα στη διαχείριση καταστάσεων που αφορούν την οικογένεια στο σύνολο της