Εξατομικευμένο πρόγραμμα που αποσκοπεί στο χτίσιμο λειτουργικών δεξιοτήτων και εννοιών που διευκολύνουν το παιδί στην μάθηση και τη προσαρμογή του σε όλα τα περιβάλλοντα, στο σχολικό και οικογενειακό του περιβάλλον αλλά και στην κοινότητα.

Το ειδικό παιδαγωγικό πρόγραμμα διαμορφώνεται με βάση τις  ικανότητες, τις δυσκολίες και τις ανάγκες του κάθε παιδιού ή εφήβου. Αφού γίνει αξιολόγηση από την διεπιστημονική ομάδα γνωστοποιούνται οι τομείς στους οποίους οι ικανότητες του παιδιού είναι ελλιπώς ανεπτυγμένες και καταρτίζεται ένα πρόγραμμα για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη αυτών.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος χρησιμοποιείται παιδαγωγικό υλικό που συνάδει με τα ενδιαφέροντα του κάθε παιδιού αλλά και με την ηλικία του.