Ο χρόνος που περνάει το κάθε παιδί με την οικογένεια του πρέπει να αξιοποιείται παραγωγικά. ToΈναυσμα δίνει έμφαση στο να μάθουν οι γονείς πώς:

  • ...να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν με το παιδί τους
  • ...να ενισχύουν επιθυμητές συμπεριφορές
  • ...να διαχειρίζονται τις ακατάλληλες συμπεριφορές
  • ...να βοηθούν το παιδί να μάθει  μέσα στο φυσικό του περιβάλλον