Η διεπιστημονική ομάδα που συμμετέχει στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης αξιολογεί τις υπάρχουσες δεξιότητες επικοινωνίας, κίνησης και αυτοεξυπηρέτησης του κάθε παιδιού και στη συνέχεια διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα. Αν το παιδί δεν έχει αναπτύξει την προφορική ομιλία ή χρησιμοποιεί μονολεκτικές εκφράσεις και η ομιλία δεν είναι κατανοητή από τρίτους, τότε εισάγεται το PECS ως εναλλακτικό ή/και επαυξητικό σύστημα επικοινωνίας.

Κάθε παιδί παρακολουθεί ατομικά και ομαδικά προγράμματα μέσα στους χώρους του κέντρου, στον κήπο και στη γειτονιά, σχεδιασμένα έτσι ώστε να καλύπτονται οι λογοθεραπευτικοί, εργοθεραπευτικοί και κοινωνικοί στόχοι στο πλαίσιο των λειτουργικών δραστηριοτήτων.

Οι γονείς ενθαρρύνονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα και να εκπαιδευτούν στις τεχνικές καθώς η συμμετοχή τους βοηθά άμεσα τα ίδια τα παιδιά.

Στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης Μαθαίνω να...

 • ζητάω ένα αντικείμενο ή διεκδικώ μία δραστηριότητα
 • ακολουθώ εντολές
 • ζητάω διάλειμμα, βοήθεια, να καλύψω κάποια ανάγκη
 • απαντάω σε ερωτήσεις
 • χρησιμοποιώ προσδιορισμούς, ρήματα, απαντώ με ναι/όχι
 • σχολιάζω

Τώρα ξέρω πλέον πώς να ζητάω αυτά που θέλω και να με καταλαβαίνουν!!

 • ...μιμούμαι έναν ενήλικα
 • ...μιμούμαι τους συνομήλικούς μου

Δηλαδή, μαθαίνω πώς να μαθαίνω!!

 • ...ακολουθώ τη ρουτίνα του σχολείου αλλά και τις καθημερινές ρουτίνες υγιεινής (πλένω χέρια, δόντια, χρησιμοποιώ την τουαλέτα, κάνω μπάνιο)
 • ...ντύνομαι
 • ...ετοιμάζω φαγητό
 • ...ζητάω τι θέλω να φάω
 • ...τρώω μόνος

Όπως όλα τα παιδιά, έτσι και εγώ μαθαίνω πώς να κάνω πράγματα για τον εαυτό μου μόνος μου!!

 • ...ανταποκρίνομαι σε τραγούδια
 • ...παίζω λειτουργικά με τα παιχνίδια
 • ...ολοκληρώνω δραστηριότητες μέσω οπτικών προγραμμάτων (π.χ. φωτογραφικό πρόγραμμα δραστηριοτήτων)

Δηλαδή, μαθαίνω πώς να παίζω μόνος μου αλλά και με άλλους!

 • ...ανταποκρίνομαι σε ατομικές και ομαδικές εντολές
 • ...μιμούμαι και μαθαίνω παρατηρώντας τους συνομηλίκους
 • ...περιμένω τη σειρά μου
 • ...επικοινωνώ με τα άλλα παιδιά

Είναι σημαντικό για μένα να μάθω πώς να ακούω τους δασκάλους μου και τους γονείς μου!

 • ...αναπτύσσω δεξιότητες αδρής και λεπτής κίνησης
 • ...διευρύνω τις δεξιότητες οπτικής αντίληψης

Έτσι μαθαίνω πώς να ελέγχω το σώμα μου και το περιβάλλον γύρω μου!