...την καθαρότητα της ομιλίας και της φωνής και την παραγωγή λόγου σε άτομα που ακόμα δεν έχουν αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες.

Στο Έναυσμα οι θεραπείες του λόγου γίνονται από έμπειρους και εξειδικευμένους λογοθεραπευτές, που λαμβάνουν εποπτεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, από ειδικούς του χώρου. Οι θεραπείες γίνονται με εξατομικευμένους στόχους για το κάθε παιδί.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους που μπορεί να παρουσιάζουν:

  • Διαταραχή στην επικοινωνία: Με τον όρο αυτό εννοούνται οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν τα παιδιά στον τρόπο που προσλαμβάνουν και αποδίδουν λεκτικά ερεθίσματα σε τρίτους. Για παράδειγμα, αδυνατεί να εκφράσει λεκτικά το κατάλληλο αίτημα προκειμένου να ζητήσει επιθυμητή δραστηριότητα από τον γονέα.
  • Διαταραχές άρθρωσης (δυσαρθρία, δυσλαλία):Αφορά σε δυσκολίες στην παραγωγή φωνημάτων. Παραδείγματος χάριν, αν το παιδί δεν μπορεί να αρθρώσει το γράμμα «θ», δεν θα μπορεί να ταυτίσει και να ανακαλέσει σωστά το σύμβολο το οποίο πρέπει να αποτυπώσει στο χαρτί και μπορεί να το συγχέει και γραπτώς με τον ήχο που το αντικαθιστά, π.χ. «σέλω» αντί «θέλω».
  • Δυσκολία στην σημασιολογική ανάπτυξη του λόγου και το λεξιλόγιο: το εύρος του λεξιλογίου κάθε παιδιού έχει να κάνει και με το εύρος της σκέψης του. Για παράδειγμα, αν ένα παιδί έχει φτωχό λεξιλόγιο ή κάποια δυσκολία στην ανάκληση των λέξεων, τότε θα δυσκολεύεται να αντιληφθεί νέες έννοιες αλλά και να εκφραστεί γραπτώς.
  • Δυσκολία στη γραμματική και τη σύνταξη του λόγου: Αφορά σε παιδιά που δεν χρησιμοποιούν σωστά τα άρθρα, τις καταλήξεις των  ρημάτων, τον πληθυντικό των ουσιαστικών ή των  αντωνυμιών.
  • Δυσκολίες στη σωστή χρήση του λόγου (πραγματολογία), στον διάλογο με συνομήλικους ή στον διάλογο με ενήλικες: Αφορά σε δυσκολίες όπου το παιδί δεν γνωρίζει τους κανόνες που διέπουν έναν διάλογο, τους κοινωνικούς κανόνες αλλά και όταν υπάρχει δυσκολία στο να κατανοεί το χιούμορ ή το μεταφορικό λόγο.
  • Διαταραχές ρυθμού της ομιλίας:Όπως είναι οι ταχυλαλίες, οι βραδυλαλίες, ο τραυλισμός κ.α.