Το πρόγραμμα απευθύνεται σε σχολικά πλαίσια στα οποία φοιτούν μαθητές με αναπτυξιακές διαταραχές. Η εκπαίδευση γίνεται στο τμήμα που είναι ενταγμένος ο μαθητής, γίνεται με βιωματικά παιχνίδια, συμμετέχει όλη η τάξη και στόχο έχει να κατανοήσουν και να ευαισθητοποιηθούν οι συμμαθητές του παιδιού με ΔΑΦ ώστε να μην παρατηρούνται φαινόμενα απομόνωσης και ενδοσχολικής βίας.

Το πρόγραμμα διαρκεί 1 ώρα και απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη των γονέων του παιδιού με ΔΑΦ καθώς και του σχολείου.