...στο να ακολουθήσουν ομαδικές ή ατομικές οδηγίες που σχετίζονται με μαθησιακή ύλη, είτε στο να ολοκληρώσουν αυτόνομα δραστηριότητες.

Στην ομάδα ενισχύεται η λειτουργική συμπεριφορά των παιδιών στο σχολείο. Όλες οι δραστηριότητες σε αυτή την ομάδα γίνονται μέσα από το ομαδικό παιχνίδι αλλά και με δραστηριότητες προσομοίωσης τάξης.

Η ομάδα αποτελείται από 2-5 άτομα και συντονίζεται από 1 -2 ειδικούς θεραπευτές