Για τον λόγο αυτό τα προγράμματά μας εξελίσσονται συνεχώς. Η δομή των προγραμμάτων μας χωρίζεται σε τρία μέρη:

  • Ομαδικά προγράμματα
  • Ατομικά προγράμματα
  • Ημερήσιο πρόγραμμα