Το πρόγραμμα της σχολικής ένταξης επικεντρώνεται στην εκπαίδευση του συνοδού παράλληλης στήριξης, τον σχεδιασμό εξατομικευμένου προγράμματος, τη συνεργασία με το σχολικό πλαίσιο και την εποπτεία του παιδιού μέσα στην τάξη για να διασφαλιστεί η πρόοδος του.