Στο σεμινάριο αυτό οι συμμετέχοντες διδάσκονται από τεχνικές αξιολόγησης και διαχείρισης του μαθητή τους ώστε να αυτονομηθεί, μέχρι την οργάνωση και δόμηση της τάξης χωρίς να διαταράσσεται το πλαίσιο. Διδάσκονται τρόπους αποτελεσματικής συνεργασίας με τον δάσκαλο της τάξης καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους.

Το σεμινάριο διαρκεί 8 ώρες.