Όλες οι μέθοδοι και οι τεχνικές είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες. Αναφορικά χρησιμοποιούμε:

 1. Εφαρμοσμένη Ανάλυση Συμπεριφοράς (ΕΑΣ)- Applied behavior analysis
 2. Εναλλακτικά Συστήματα Επικοινωνίας – PECS  - πρωτόκολλο της Pyramid
 3. Γνωσιακή Συμπεριφορική Θεραπεία – CBT (cognitive behavior therapy)

Όλα τα παραπάνω τα χρησιμοποιούμε γιατί…

 •  Θέλω να επικοινωνώ με τους ανθρώπους γύρω μου!
  …ενισχύουμε την λειτουργική επικοινωνία η οποία δεν ταυτίζεται μόνο με την προφορική ομιλία. Η προφορική ομιλία δεν αναπτύσσεται επαρκώς σε όλα τα παιδιά με ΔΑΦ. Αυτό σημαίνει ότι οφείλουμε να βρούμε εναλλακτικές μορφές επικοινωνίας για να μπορεί το παιδί να μεταφέρει και να λαμβάνει μηνύματά που το αφορούν. Οι πιο διαδεδομένες μορφές λειτουργικής επικοινωνίας εκτός από την προφορική ομιλία είναι το PECS (Σύστημα Επικοινωνίας με ανταλλαγή εικόνων), η χρήση tablet και η νοηματική γλώσσα.
 • Είμαι ξεχωριστός!
  …εστιάζουμε στις ιδιαιτερότητες του κάθε μαθητή δεδομένου ότι κάθε παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες διαφορετικής έντασης και το κυριότερο κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα. Ακόμα και στο πλαίσιο μιας ομάδας οφείλουμε να αναγνωρίζουμε τη διαφορετικότητα και να μην έχουμε τις ίδιες απαιτήσεις από το σύνολο των μελών της.
 • Εξασκώ τις δεξιότητες μου εκεί που μου είναι σημαντικές και χρήσιμες!
  …διδάσκουμε δεξιότητες σε φυσικές συνθήκες. Έτσι λοιπόν, μαθαίνουμε στο παιδί να φοράει τα παπούτσια του λίγο πριν βγει στον κήπο και όχι με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις στη συνεδρία της εργοθεραπείας ή δείχνουμε στο παιδί πώς να τοποθετεί αντικείμενα σε καλάθι, αφήνοντάς το να βάλει το ίδιο τα φρούτα του στο ψυγείο. Παράλληλα, επισκεπτόμαστε καταστήματα, βοηθώντας  τα παιδιά να πραγματοποιούν συνδιαλλαγές σε πραγματικό χρόνο, να επικοινωνούν με τους ανθρώπους της κοινότητάς τους, να αναπτύσσουν το ένστικτο της αυτοπροστασίας