Το Έναυσμα προσφέρει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες και φοιτητές να μάθουν πώς εφαρμόζεται το Σύστημα Επικοινωνίας με Ανταλλαγή Εικόνων PECS στην πράξη. Το πρόγραμμα πρακτικής έχει διάρκεια 60 ώρες και εποπτεύεται από Πιστοποιημένους Επόπτες της PECS Hellas.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την κα Ελεάνα Λογοθέτη στο elogotheti@enavsma.com