Στην πράξη

Συγκεκριμένα, ο Επιστημονικός μας Υπεύθυνος συντονίζει την Ομάδα που συγκροτείται, έχοντας πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων αφενός τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή και αφετέρου την ενεργή συμμετοχή των γονέων.

Ο Επιστημονικά Υπεύθυνος έχει την υψηλή εποπτεία των προγραμμάτων και σχεδιάζει το θεραπευτικό πρόγραμμα του κάθε παιδιού. Συνεργάζεται στενά με τον παιδοψυχίατρο, κάθε επόπτη καθώς και με τον εκάστοτε θεραπευτή.

Ο κάθε επόπτης έχει την ευθύνη για να τεθούν οι σωστοί στόχοι για το κάθε παιδί, για την σωστή εκτέλεση των προγραμμάτων των παιδιών και για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν σε αυτά.

Οι θεραπευτές δουλεύουν απευθείας με τα παιδιά υπό τις οδηγίες των εποπτών τους. Οι θεραπευτές όλων των ειδικοτήτων συνεργάζονται μεταξύ τους με σκοπό την πρόοδο των παιδιών.

Το Έναυσμα δουλεύει διεπιστημονικά, που σημαίνει ότι συνεργάζεται με επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων: εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, ειδικούς γυμναστές, παιδοψυχιάτρους.