Σε συνεργασία με την Έγκαιρη Παρέμβαση το Έναυσμα  δημιούργησε  ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε φοιτητές και επαγγελματίες ψυχολόγους, ειδικούς παιδαγωγούς λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ειδικούς ψυχικής υγείας που εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν με παιδιά και εφήβους στο φάσμα του αυτισμού. Στόχος του προγράμματος είναι η εκπαίδευση επαγγελματιών ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν προγράμματα ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και τεχνικές συμπεριφοριστικής παρέμβασης σε παιδιά και εφήβους με ΔΑΦ μέσα στην κοινότητα.

Η εκπαίδευση έχει απώτερο σκοπό την ενεργή και λειτουργική συμμετοχή του παιδιού σε κοινωνικές δράσεις, την προώθηση της λεκτικής και συναισθηματικής επικοινωνίας στο πλαίσιο της ομάδας συνομηλίκων και κοινωνικής συναλλαγής, την κατανόηση κοινωνικών συμβάσεων καθώς και την εξάλειψή των απρόσφορών συμπεριφορών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει κύκλους θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης υπό εποπτεία 

Κάθε κύκλος έχει διάρκεια 4 μήνες.