Το πρόγραμμα αυτό αφορά στη συνεργασία με το πλαίσιο της δημιουργικής απασχόλησης, εποπτεία της ένταξης, παρακολούθηση & αξιολόγηση του παιδιού μέσα στη δραστηριότητα.