Στα πλαίσια της διδασκαλίας στο φυσικό περιβάλλον απορρέει η κατ’ οίκον διδασκαλία. Σκοπός είναι να μάθει το παιδί να επικοινωνεί λειτουργικά στο οικείο περιβάλλον του, να αποκτήσει αυτονομία στον χώρο του, να αναπτύξει δεξιότητες και να εκπαιδευτούν οι γονείς.

Το πρόγραμμα κατ’ οίκον υλοποιείται κυρίως με θεραπευτές που έχουν εκπαιδευτεί και συνεργάζονται με το Έναυσμα ενώ η εποπτεία και ο συντονισμός γίνονται από την διεπιστημονική μας ομάδα.