Στόχος της ομάδας είναι η ανάπτυξη της φιλίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της μουσικής, της ζωγραφικής, του παραμυθιού και του θεατρικού παιχνιδιού.

Η ομάδα προάγει την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαμόρφωση φιλικών σχέσεων ενώ παράλληλα αναπτύσσονται και εξελίσσονται οι κοινωνικές δεξιότητες ανάμεσα σε συνομήλικους.