...την προώθηση της επικοινωνίας , την κοινωνική συναλλαγή και τη συναισθηματική ανταπόκριση, την κατανόηση κοινωνικών συμβάσεων καθώς και την εξάλειψη συμπεριφορών που μπορεί να τους δυσκολεύουν.

Η κάθε ομάδα αποτελείται από 2-6 άτομα, εφηβικής ηλικίας και παρόμοιων δυνατοτήτων.